Yritys

Osana osittaisjakautumista kaukolämpöliiketoiminta on siirtynyt Kausalan Kaukolämpö Oy:n vastuulle 2023 alusta lähtien. Lämmöntuotannon operoinnista vastaa Adven Oy. Adven Oy vastaa näin ollen kaikesta kaukolämmön käyttö- ja kunnossapitotoiminnasta Kausalassa. Jatkossa kaukolämmön laskutus tapahtuu Kausalan Kaukolämpö Oy -yhtiön nimissä. Kaukolämmön tuotanto Kausalan alueella jatkuu normaaliin tapaan. Kausalan Kaukolämmön tavoitteena on turvata lämmön saatavuus ja pitää kaukolämpö kilpailukykyisenä ja houkuttelevana vaihtoehtona alueellanne.

Tiedotteet

Kausalan Kaukolämpö Oy:n nettisivut julkaistu

Lue lisää…

Adven Oy ostaa Iitin kunnan omistaman Kausalan Lämpö Oy lämpö liiketoiminnan.

Lue lisää…

Hinnasto

Iittiläistä Kaukolämpöä

Kausalan Kaukolämpö Oy:n kaukolämpö tuotetaan paikallisesti omassa lämpökeskuksessa. Keskuksessa lämpö tuotetaan 93 % biopolttoaineilla (metsähake ja turve). Uusiutuvan energian käyttö ylittää yli kaksinkertaisesti valtakunnallisen keskiarvon. Kausalan Lämmön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossa ja tarjota Kausalan alueella edullista lämpöä ja lisätä kaukolämmön osuutta kiinteistöjen lämmityksessä.

Kaukolämmön hinnasto 1.2.2024

Kaukolämmön yleiset sopimusehdot

Liittymis ja perusmaksutariffit

Kaukolämmön asiakkaat saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65-110 ⁰C. Palaavan veden lämpötila vaihtelee 40-65 ⁰C. 

Kaukolämmön liittymis- ja perusmaksutariffit
Kaukolämmön liittymis- ja perusmaksutariffit 2020

Yhteystiedot

Kausalan Kaukolämpö Oy

y-tunnus: 3297299-8

Käyntiosoite:
Rautatienkatu 22
47400 Kausala

Postiosoite (ei laskut):
PL 38
47401 KAUSALA

 

Asiakaspalvelu

Adven Oy
puh. 010 344 5444

Vikapäivystys

Adven Oy
puh. 09 455 3639

Hallinto

Juha Kuivinen
Toimitusjohtaja
puh. 040 775 2255
juha.kuivinen@kausalankaukolampo.fi

Laskutustiedot

003732972998
003721291126 (Maventa)

Kausalan Kaukolämpö Oy:n nettisivut julkaistu

12.6.2023


Jatkossa ajantasaiset tiedot löytyvät näiltä sivuilta. Vanhoja kausalanlampo.fi sivuja ei enään päivitetä.

Adven Oy ostaa Iitin kunnan omistaman Kausalan Lämpö Oy lämpö liiketoiminnan.

30.11.2022

 
Iitin kunnassa on jo useamman vuoden ajan pohdittu erilaisia vaihtoehtoja kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuudelle. Keskeisiä kysymyksiä ovat olleet tulevien kaukolämpöinvestointien rahoittaminen, uuden teollisen ja liiketoiminnallisen osaamisen tuominen yhtiöön, sekä kunnan liiketoimintariskin hillitseminen nopeasti kehittyvillä energiamarkkinoilla.

Näkökulma valmistelussa on ollut kumppanuuslähtöinen, tavoitteena turvana kilpailukykyinen ja ekologisesti kestävä kaukolämmön tuotanto Iitissä sekä mahdollisuus tarpeen mukaan laajentaa kaukolämpöverkkoa ja monipuolistaa tuotantoa. Kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla voidaan rahoittaa kunnan tulevia investointitarpeita.